Małgorzata Ruszkowska

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Krakowie


Możesz praktycznie wszystko wystarczy odpowiednio mocno tego chcieć
Brian Tracy
  
 
  Mediacja
Most do porozumienia zamiast muru milczeniaMediacja jest całkowicie dobrowolną formą polubownego rozwiązywania sporów opierającą się na wyspecjalizowanej, niewładczej pomocy mediatora, bezstronnego i neutralnego wobec stron i ich konfliktu. Stanowi alternatywę dla sądowego sposobu rozwiązywania sporów.

Mediacje można podjąć na etapie przedsądowym, jak również po wszczęciu sprawy w sądzie. Wniosek o mediacje mogą zgłosić strony sporu, jak też może do niej skierować sędzia na etapie postępowania sądowego. Zapraszam Mediator Sądowy Kraków, zobacz też Mediacje Kraków.

Designed by Sprajt.pl